Denna fina videon från Färöarna av amerikanska fotografen Michael Denham har vi fått lov att visa.

OM FÄRÖARNA

LITE OM FÄRÖARNA

Färöarna är en ögrupp norr om Brittiska öarna som tillsammans med Grönland ingår i det danska kungariket. Dock är Färöarna självstyrande i många lokala frågor sedan 1948 och har egen regering, parlament, som är det äldsta i Europa - Lagtinget - eget flagg, språk, pass och mycket mera. Färöarna och Grönland står utanför Europeiska unionen, trots att Danmark är med.

KULTUR

Färöarnas kultur är i huvudsak nordisk. Det finns ett rikt kulturliv på öarna. Man håller liv i den flera 100 år gamla traditionen med kvad och ringdans. Det utges 10 tals böcker och 10 tals skivor med musik vart år. Där är 10 tals kör och flera blåsorkester, många klassiska ensembler och även en symfoniorkester. Flera konstmålare är professionella och säljer sina värker över hela värden. Färöarnas nationaldag infaller den 29 juli (Olofs dag). Den blir firad även d. 28 juli också. Färöarnas flagga har varit i bruk sedan 1931 och blev officiell 1948. Språket var förbjudet i kyrkor och skola till 1937. På de 18 öarna bor gott 50 000 personer, varav ungefär 20 000 i huvudstaden Torshamn (färöiska Tórshavn) och 5 000 i Färöarnas andra stad Klaksvík.

Ekonomin är liten och handelsberoende, kretsar kring fiske och lax odling. Största handelspartner är Danmark, Norge, Tyskland och Ryssland. Stor del av all handel är med Europeiska unionen. Andra viktiga näringsgrenar är telekommunikation och turism. Man satsar nu också på musik.

 

HISTORIA 

Den första tiden i Färöarnas historia är mycket oklar. Det är möjligt att den iriske munken Brendan seglade igenom öarna på en resa i Nordatlanten. Från sent 600-tal till tidigt 700-tal var öarna besökta av flera olika munkar från Irland och det man vet är att de använde Färöarna och Island som eremitboningar. Senare emigrerade norska vikingar till öarna. Färöarna hörde ursprungligen till Norge, men Norge kom efter hand att höra till Danmark. År 1814 kom Norge att skiljas från Danmark för att komma i union med Sverige. Färöarna hörde fortsatt till Danmark. Färöarna återfick en viss inre självständighet 1852 Och när den kungliga monopolhandelen avtogs i 1856, började inbygger talet at öka. Under andra världskriget ockuperades Färöarna av Storbritannien, och Färöarna var avskuret från Danmark och därmed i praktiken självstyrande resten av kriget. Större inre självständighet infördes 1948. Sedan har landet övertagit så att sega alla politiska och administrativa uppgifter.

 

GEOGRAFI

Färöarna ligger på 62 grader norr, 7 grader väst i Nordatlanten. Öarna ligger norr om Hebriderna, nordväst om Shetlandsöarna, väster om Norge och sydost om Island. Ögruppen är med sina 18 öar och 11 holmar, från Kapp Enniberg på Viðoy i norr, till Sumbiarsteinur söder om Suðuroy, 118 kilometer lång. Kustlinjen är på 1 117 kilometer. Särskilt västkusten är markant med sina höga, lodräta fågelberg. Den genomsnittliga bergshöjden är 300 meter över havet. Slættaratindur, 882 meter, är det högsta berget på Färöarna. Kapp Enniberg är en av Europas högsta klippor (se även Färöarnas ytterpunkter). Berggrunden består av basalt av Paleogen ålder. Färöarna har varit nedisade vid flera tillfällen under kvartärperioden, men de högsta topparna har troligen aldrig varit täckta av is. Stora delar av öarna täcks av torv som dock på många håll har brutits och använts för bl.a. uppvärmning. I torven har tåfalanger från isländska vulkanutbrott påträffats. Längsta avståndet till kusten är 5 kilometer. De flesta orter ligger skyddade på östkusten vid en bukt eller fjord, förutom Fámjin och Sumba som har skydd av västliga skär. Färöarnas sammanlagda yta är ungefär hälften så stor som Gotlands, men har nästan lika stor befolkning och alltså dubbelt så hög befolkningstäthet. Torshamns invånarantal är dock ungefär hälften av Visbys. Klimatet på öarna är atlantiskt. Golfströmmen gör att det är milt, vilket också medför att hamnar i princip inte fryser. Snö, även om den faller, töar snabbt. Medeltemperatur under vintern är cirka 3 °C och under sommaren 11 °C. Även om undersökningar av klimatet är ovanliga på öarna har det visat sig att högre toppar har ett eget mikroklimat (Humlum and Christiansen, 1998). Sedan 1990 finns en meteorologisk mätstation på Sornfelli. Köldrekordet för öarna är -12,9 °C. Temperaturen på öarna steg under 1920-talet, för att sedan stabilisera sig på nuvarande nivå.